0 vecí
0,00 €

Pravidlá nákupu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TRIMSPORT.SK


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja fitness produktov medzi spoločnosťou  a inými obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci). Predávajúci: Matúš Šuňavec – trimsport.sk, Liptovska Kokava 425, 03244, Liptovská Kokava IČO:45633274

Predaj je uskutočňovaný prostredníctvom internetového spôsobu predaja. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

A) Právne vzťahy predávajúceho s konečným užívateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona a vytvárajú zmluvné vzťahy podľa kúpnej zmluvy uzatvorené podľa ustanovenia § a Obchodného zákonníka. 
B) Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená VOP 

2. CENY A CENNÍKY

A) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade, že sa výrazne zmení nákupná cena u dodávateľa.
B) Cena tovaru zahŕňa náklady na balenie tovaru.  
C) Predávajúci poskytuje v rámci predaja zľavy, ktoré sú vždy uvedené na internetových stránkach.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred spätným potvrdením objednávky zo strany Trimsport.sk. V prípade, že zákazník potvrdí objednávku nášmu obchodníkovi, objednávka sa stáva záväzná. Objednávku je možné zrušiť, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody, ak už bol kupujúcemu zaobstaraný a kúpený tovar na objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), tovar sa už prestal vyrábať alebo sa nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka, prípadne jej prevyšujúca časť, prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na adresu v lehote do 7 kalendárnych dní.

4.DODACIA LEHOTA

Objednaný tovar posielame v rámci Slovenskej Republiky cez GLS do 3 pracovných dní, najneskôr však 4 pracovných dní po obdržaní objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 7 pracovných dní, odporúčame informovať sa o stave vašej objednávky emailom na trimsport@trimsport.sk telefonicky na 0905 740 968.

5. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Objednaný tovar zasielame na dobierku alebo po platbe prevodom kuriérom GLS.  Súčasťou zásielky je aj samotná faktúra, ktorá slúži aj ako dodací list.

Možnosť osobného prevzatia tovaru vrámci Liptovského Mikuláša.

Doprava GLS: ZDARMA

Darček pri nákupe nad 70€

Podmienky prepravy na dobierku:

Platba za tovar prebieha v hotovosti vodičovi. Vodič Vám vystaví doklad o zaplatení; pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať prepravná firma a dohodne nový termín dodania.

Postup pri preberaní zásielky:

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, neodkladne nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to , aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhradu tovaru v hotovosti pri predaní tovaru - dobierkou. 
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

Úhrada tovaru prevodom na účet

Tatra banka 

Číslo účtu: SK4111000000002948027549

SWIFT: TATR SK BX 

7. REKLAMÁCIA A SERVIS

A) Pri všetkých dodaných výrobkoch nájdete dokumentáciu , ktorá k nemu patrí. Jedná sa predovšetkým o záručný list, návod a daňový doklad. Ak potrebujete uplatniť záručnú opravu, obráťte sa na našich obchodných zástupcov. Samozrejme si plne uvedomujeme, že tovar ste nakúpili od nás a preto Vám garantujeme i kvalitné služby po predaji tovaru, Vami nezavinených závad. 
B) Záruka sa vzťahuje len na závady, ktoré sú jednoznačne spôsobené vadou materiálu alebo výrobnou vadou. 
C) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neadekvátneho ošetrovania, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škody spôsobené chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 
D) Vzniknutú závadu je nutné reklamovať ihneď, čo najskôr po jej zistení, a to buď písomne na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na adrese info@trimsport.sk, alebo telefonicky 0905 740 968
E) V písomnom oznámení reklamácie musí kupujúci uviesť zistené závady , tzn. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru či dodací list tovaru, ktorého vady sú reklamované. 
F) Prípadnú reklamáciu sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie – v priebehu niekoľko dní – vždy však bude vybavená v zákonnej dobe, tzn. najneskôr 
do 30 dní.

Ubezpečujeme Vás, že všetok tovar predávaný na stránke www.trimsport.sk je kvalitný.

8. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

A) Všetky objednávky vytvorené v našom internetovom obchode sú záväzné. Predávajúci môže v prípade preukázateľne vzniknutej škody spôsobenej neprevzatím objednaného tovaru požadovať náhradu škody napr. dopravné, skladové a pod. A to predovšetkým v prípadoch, keď sa jedná o tovar ktorý nie je na sklade a je nutné ho na objednávku zákazníka zaistiť u dodávateľa v zahraničí.
B) Predávajúci negarantuje dodanie za ceny uvedené v internetovom obchode v prípade, že sa jedná o chybu (prepis) pri administrácií obchodu, alebo v prípade, že sa výrazne zmení nákupná cena u dodávateľa. 
C) V prípade stornovania objednávky je zákazník povinný toto storno učiniť čo najskôr e-mailom alebo telefonicky.
D) Ak je tovar označený ako skladom, znamená to, že tovar je s najväčšou pravdepodobnosťou pripravený k okamžitému dodaniu.
E)Orientačné dodacie doby u neskladových položiek sú uvedené v popise tovaru a o presnom termíne dodania budete informovaný na dotaz, alebo po prevedení objednávky. . 
G) Tovar vyobrazený v našom katalógu nie je vždy na sklade. O tejto možnosti budete informovaný. 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

A) Právne vzťahy neupravené týmito PODMIENKAMI sa riadi obchodným zákonníkom. 
B) Obe zmluvné strany podpisom týchto zmluvných podmienok vyjadrujú bezvýhradný súhlas s ich obsahom tak ako je vyjadrený v jednotlivých ustanoveniach týchto podmienok. 
C) Rozhodujúca doložka : Predávajúci i kupujúci sa okrem konsensu o vyššie uvedených podmienkach dohodli tiež na tom, že v prípade vzniku sporu zo záväzkových vzťahov vzniknutých medzi nimi, budú tieto spory rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodujúcom riadení pri rozhodujúcom súde .